Ordu – Fatsa Ulaşım – Fatsa’ya Nasıl Gidilir

fatsa ordu

Karadeniz’in küçük ama şirin kenti, Ordu’nun Fatsa ilçesine yapılacak seyahatlerde kullanılabilecek ulaşım araçları; karayolu, havayolu ve denizyolu ulaşımı imkanları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış etüd dosyasında şu şekilde yer almakta:

FATSA’YA NASIL GİDİLİR?

Ordu Fatsa ve komşu ilçeler, Karadeniz Bölgesi’nde, karayolu ulaşımına engel teşkil eden oldukça engebeli bir coğrafyada yer almaktadır. Bununla birlikte, söz konusu ilçelerin yegane ulaşım imkânı karayoludur. Fatsa, aynı zamanda denizyolu ulaşımı imkanına da sahiptir.

Ordu Fatsa Karayolu Ulaşımı
Yörede yer alan ilçelerden ulaşım bakımından en avantajlı olanı Fatsa ilçesidir. Kıyı kesiminde ve Karadeniz için engebesiz sayılabilecek bir konumda, orta Karadeniz Bölgesi’ni doğu Karadeniz Bölgesi’ne bağlayan karayolu üzerinde yer alması, Fatsa’nın ulaşımdaki en büyük avantajıdır. Kıyıda yer alan yerleşim bölgelerini iç kesimlerde yer alan yerleşim yerlerine bağlayan karayolu bağlantıları, akarsu yatakları takip edilerek yapılmak zorunda kalınmaktadır. Bu ise ulaşımın, dar, oldukça virajlı ve niteliği düşük karayolu bağlantılarıyla sağlanması zorluğunu birlikte getirmektedir. Fatsa’yı iç kesimlerde yer alan diğer ilçelere bağlayan karayolu bağlantıları da söz konusu sebeplerle kıyıdan birkaç kilometre içeri girildikten hemen sonra sert virajlar, iniş ve çıkışlarla devam etmektedir. Otomobillerle ulaşıma dahi engel teşkil eden bu yolların ağır vasıtalar tarafından kullanılması ise mümkün olamamaktadır. Bu sebeple, özellikle yük taşımacılığında problemler söz konusudur. İç kesimlerde yer alan ilçelerin gerek Fatsa’ya olan bağlantıları, gerekse güneyde yer alan Tokat’ın Niksar ve Reşadiye ilçeleri ile Sivas’ın Koyulhisar ilçesine olan bağlantılarının günün gereklerine uygun hale getirilmesi, söz konusu ilçelerin ekonomik olarak gelişmelerinin temel şartıdır. Karayolu ulaşımını geliştirme konusunda, Karayolları Genel Müdürlüğü, Samsun 7. Bölge Müdürlüğü’nce yeni yol yapımı, yol iyileştirme çalışmaları kapsamında değişik projeler yürütülmektedir. Bu projelerden birisi, il yolları onarımı grubunda yer alan Fatsa-Aybastı güzergahının onarım işidir. 54 km uzunluğa sahip 2. sınıf asfalt kaplama niteliğinde olacak bu yoldaki iyileştirme çalışmaları 1997 yılında başlamış olup, 2001 olan bitiş tarihi 2004 olarak revize edilmiştir. Proje bedeli 1.219 milyar TL olan bu proje için bugüne kadar 112 milyar TL harcanmış olup 2001 yılı ödeneği ise 150 milyar TL’dir. Bir diğer proje ise, astarlı sathi kaplama grubunda yer alan Fatsa-Aybastı-Tokat il hududuna kadar olan güzergahta 6 km’lik bir kesimde astarlı sathi kaplama yapım işidir. 131 milyar TL proje bedeli olan bu iş için 2001 yılı yatırım programına 131 milyar TL ödenek ayrılarak işin yıl içerisinde bitirilmesi planlanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü’nce, Fatsa-Niksar bağlantısının, mevcut Fatsa-Korgan-Niksar güzergahı dışında etüdü yapılacak yeni bir güzergah üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu güzergahın etüt işleri ihale aşamasında olup, etüt sonucu güzergahın geçeceği noktalar belirlenecektir. Etüt çalışmaları sonucu bu güzergah yapılabilir bulunursa, Korgan üzerinden Kumru’ ilçesine de bir bağlantı yapılması öngörülmektedir. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illeri birbirine bağlayan karayollarının iyileştirilmesine yönelik olarak başlatılan “Doğu Karadeniz Karayolu İyileştirme Projesi” kapsamında, Samsun’dan başlayarak Artvin’e kadar uzanmakta olan karayollarının yapım çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu proje kapsamında yer alan yollar, hemen kıyı gerisinden başlayan ve daima heyelana sebep olan eğimli arazi yapısının hafriyat yapmaya imkan vermemesi sebebiyle genellikle denizin doldurulması ile yapılmaktadır. Kısımlar halinde ihale edilen yollarla ilgili olarak, sığ kesimlerde deniz doldurma ve köprü yapım işleri başlamış bulunmaktadır. Şehir dışında iki şerit gidiş ve iki şerit geliş, şehir geçişleri ise üç gidiş ve üç geliş olarak planlanmıştır. “Doğu Karadeniz Karayolu İyileştirme Projesi“ kapsamında, Fatsa-Ünye-Çarşamba, Fatsa-Bolaman ve Perşembe-Piraziz güzergahlarında yol yapım çalışmalarına başlanılmış olup çalışmalar devam edilmektedir. Bolaman-Perşembe güzergahının büyük bir bölümü ise tünel geçiş olarak planlanmış olup, eski güzergaha göre 15 km daha kısa cağından ulaşımı hızlandıracaktır. Bu güzergahta toplam 4.716 m uzunluğunda 5 tünel ile toplam 4.142 km uzunluğunda 32 köprü yer alacaktır. “Doğu Karadeniz Karayolu İyileştirme Projesi“ kapsamındaki yolların tamamlanması, uzun süreye ihtiyaç gösterecektir. Proje tamamlandığında, sağlayacağı avantajlardan sadece Fatsa azami derecede yararlanabilecek, diğer ilçelerin yararlanma derecesi ise Fatsa’ya olan bağlantılarının iyileştirilmesi oranında olacaktır.

fatsa

Ordu Fatsa Denizyolu Ulaşımı
Fatsa; iç kesimlerde yer alan Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Kabataş, Korgan ve Kumru ilçeleri arasında kıyıda yer alması sebebiyle denizyolu ulaşım imkanına sahip tek ilçedir. Bu özelliği sebebiyle söz konusu ilçelerinde liman hizmetlerini vermekte olan Fatsa’da biri iskele diğeri de liman (Fatsa Balıkçı Barınağı olarak bilinmektedir) iki tesis mevcuttur. Şehir merkezinde yer alan Fatsa İskelesi’nin yanaşma boyu 120 m, su derinliği ise 4,5 ila 10,5 m’dir. Herhangi bir yükleme ve boşaltma vasıtası bulunmamaktadır. İskeleye yanaşan gemiler kendi imkanları ile yükleme ve boşlatma yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bir bölümü balıkçılar tarafından barınak olarak kullanıldığından Fatsa Balıkçı Barınağı olarak bilinen Fatsa Limanı’nı sadece yük taşımacılığı için kullanılmakta, yolcu taşımacılığı ise uzun yıllardan beri yapılmamaktadır. Fatsa Limanı’nın gemi yanaşma yerleri dışında 100 m uzunluğunda yükleme ve boşaltma rıhtımı bulunmaktadır. Su derinliği 10,5 m olan limana 2 adet 4.000 DWT, 4 adet 1.000 DWT kapasiteli gemi yanaşabilmektedir. Limanda herhangi bir yükleme ve boşaltma vasıtası bulunmamakta, yükleme ve boşaltma işlemleri, gemilerin kendi imkanları ile ya da dışarıdan kiralan araca monte edilmiş seyyar vinçlerle gerçekleştirilmektedir. İşletmeciliği Fatsa Belediyesi tarafından yapılmakta olan Fatsa Limanı’nda, Belediye tarafından gemilere su temini dışında herhangi bir hizmet verilmemektedir. Limanda ayrıca gümrük de bulunmamaktadır. Gümrük işlemleri, gemilere yükleme ve boşaltma yapılacağı zamanlarda Ordu Gümrük Müdürlüğü tarafından günübirlik olarak yapılmaktadır. Büyük ve orta tonajlı gemiler, su derinliğinin az ve yanaşma yerlerinin yetersizliği sebebiyle limana giremediğinden limanın giderek daha az kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca limanın giderek dolması sebebiyle özellikle liman girişinde su derinliğinin giderek azalması limana gemi giriş ve çıkışlarını da zorlaştırmaktadır. Bu problemi gidermek için, yetkililerce, liman içi tarama yapılmasının yanında mendireğin de 100 metre kadar uzatılmasının gerekli olduğu bildirilmiştir.

Ordu Fatsa Havayolu Ulaşımı (Uçak Seferleri)
Fatsa ve komşu ilçeler herhangi bir havayolu ulaşım imkanına sahip değildir. Ordu il sınırları içerisinde herhangi bir havaalanı bulunmadığından, Fatsa ve komşu ilçeler havayolu ulaşımını Samsun Çarşamba’da yer alan havaalanından sağlamaktadırlar. Çarşamba Havaalanı Fatsa’ya 70 km mesafededir. Fatsa’yı Çarşamba Havaalanı’na bağlayan güzergahta “Doğu Karadeniz Karayolu İyileştirme Projesi” kapsamında bölünmüş yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Yol yapım çalışmaları tamamlandığında, daha kısa sürede ulaşım sağlanabileceği için Çarşamba Havaalanı’nın Fatsa’ya olan katkısı daha da artacaktır. Çarşamba Havaalanı’nın katkısının Fatsa’ya komşu diğer ilçelere de yansıması açısından, bu ilçelerin Fatsa ile olan karayolu bağlantılarının da iyileştirilmesi gerekmektedir. Havayolu ulaşımı konusunda, Ordu ve Giresun illeri Özel İdare kaynaklarına dayalı olarak Gülyalı ilçesi sınırları içerisinde bir havaalanı (Or-Gi Havaalanı) yapılması için girişimlerde bulunulmuş, proje hazırlatılarak çalışmalara başlanılmış, bu kapsamda havaalanı yeri olarak seçilen kıyı kesiminde bir miktar deniz dolgusu da yapılmış, fakat daha sonra maliyetin yüksekliği ve kaynak sıkıntısı sebebiyle proje yarım bırakılmak zorunda kalınmıştır. DPT, daha sonra DLH’nın üstlendiği bu projeye, yeterli yolcu talebinin oluşmayacağı ve ayrıca tamamen denizin doldurularak inşa edilmesi gerektiğinden maliyeti yüksek olacağı için sıcak bakmamaktadır. Bu sebeple, Or-Gi Havaalanı konusunda kısa ve orta vadede herhangi bir gelişme olması beklenilmemektedir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir